Verden er i endring – hva betyr dette for din virksomhet?

Hvordan påvirker endringene i den globale økonomien lederrollen?

Foredrag om fem trender som preger den globale økonomien av Dominic Barton, McKinsey & Company. I foredraget fremhever han de fem trender McKinsey mener er med å endre den globale økonomien:

1. The Great Rebalancing
2. The Productivity Imperative
3. The Global Grid
4. Pricing the Planet
5. and the Market State

Han avslutter sin presentasjon med en diskusjon om konsekvensene av å være en leder i møte med disse pågående endringer.

Se foredraget på Youtube