Endret lederfokus – mer krevende kunder!

PWCs Annual Global CEO Survey viser at det er 3 hovedområder toppledere fokuserer på for å møte fremtidige utfordringer:

  • Fokus på økende krav fra kunder
  • Fokus på innovasjon og teknologi
  • Fokus på utvikling av talenter

Ønsker du mer informasjon om studien klikk her