Lederutvikling

Virksomheter med gode ledere skaper betydelig bedre resultater – Enkelte studier viser en effekt på nesten 40 % – Hvorfor er det da så få virksomheter som jobber systematisk med utvikling av sin lederkompetanse?

Hvordan utvikler din virksomhet ledere?   

Deloitte studien The leadership premium så på verdiskapingseffekten i selskaper med henholdsvis effektive og ineffektive ledere.

Effekten av effektive ledere:

  • Små og mellomstore selskaper – 39,8 prosent større utvikling i verdier
  • Store selskaper – 35,5 prosent større utvikling i verdier

 

 

Lederutvikling er dessverre stort sett forbeholdt ansatte i større organisasjoner som har kompetanse, kapasitet og ressurser til å gjennomføre interne lederprogrammer. Forskning viser at små og mellomstore bedrifter har mye igjen for å investere i utvikling av lederkompetanse.

KGL ønsker å gi mindre selskaper muligheten til å utvikle sine ledere på samme måte som større selskaper uten å måtte gjøre store investeringer. Her er to eksempler på åpne programmer:

KGL bistår også kunder med utvikling av lederutviklingsprogrammer spesifikt rettet mot de strategiske behov den enkelte virksomhet har.

 

Referanse :

«Talisman (nå Repsol Norge AS) designet og gjennomførte i 2013/2014 et lederutviklingskonsept ved navn Talisman DRIVE. Øyvind Larsen var en sentral bidragsyter i alle fasene av prosjektet: analyse, design og gjennomføring.

Øyvind, da ansatt i Deloitte gjorde sammen med sitt team en veldig solid jobb for og sammen med oss. Leveransene var: Ledersamlinger, coaching/sparring-prosesser, arbeid med toppledergruppen, teamutviklingsprosesser, fasilitator i læringsgrupper og enkeltstående foredrag.

Øyvind setter seg raskt og effektivt inn i bedrifters ståsted og kartlegger hva som er driverne for å få til endring og bevegelse hos individ, team og organisasjon. Dette var avgjørende da vi som bedrift var i en endring, og fremtiden uklar. Samarbeidet har vært preget av gjensidig tillitt, meningsutveksling og fokus på resultater.

Øyvinds måte å være på gjør at han rask får tillitt og innpass. Han er også god på å la bedrifter ‘eie’ sine egne prosesser, slik at eierskapet ligger hos bedriften ikke hos konsulenten. Dette var også noe lederne beskrev som en veldig viktig faktor.

Tilbakemeldingene på prosjektet og på Øyvind som konsulent var veldig bra, og prosjektet ble evaluert både kvalitativt og kvantitativt. Vi gir Øyvind våre varmeste anbefalinger og stiller veldig gjerne som referanse i fremtidige prosjekter.»

Sara Isachsen Ringe – P&O Partner – Repsol