Strategiutvikling

Kjernen i strategi

Strategi dreier seg om å forstå hva som påvirker lønnsomheten i en bransje og hvordan den enkelte virksomhet kan velge ulike posisjoner i et marked for å maksimere sin lønnsomhet.

Forståelsen av bransjen/markedet (konkurransekrefter) avgjør hvor i markedet virksomheten bør konkurrere, mens forståelse av bedriftens strategiske ressurser (konkurransefortrinn) avgjør hvordan virksomheten bør konkurrere.

Vår erfaring er at de fleste virksomheter har mål og planer, men få har en strategi som sier noen om hvordan virksomheten skal bli oppfattet som unik, hvordan de skal oppnå et konkurransefortrinn, og hvordan de skal beholde konkurransefortrinnet over tid.

 

Manglende strategisk kompetanse – en trussel eller en mulighet?
I en internasjonal studie*  fra 2013 ble 700 toppledere bedt om å vurdere kompetansen til  toppledergruppen i sine selskaper.

  • Hvor mange utmerket seg i strategi?
  • Hvor mange utmerket seg i implementeringen av strategien?

Resultatene er tankevekkende :

  • Kun 16% av topplederne ble vurdert svært effektiv på strategi eller gjennomføring/implementering.
  • Kun 8% var svært effektiv på begge

 

Vi bistår ledere, lederteam og styrer med strategiske problemstillinger. 

Mange ledere og ledergruppen synes det er utfordrende å utvikle strategier. Dette medfører at svært mange selskaper fokuserer på mål isteden for strategier. Mål er enkle å forholde seg til, mens strategi er et komplekst fagområde som krever forståelse for hvordan de ulike elementene henge sammen.

 

Hvordan bidrar vi?

Vi bistår både som sparringspartner og som fasilitator for strategiprosesser. Vårt bidrag er å sikre en effektiv prosess som berører de nødvendige elementene som påvirker verdiskapingen hos våre kunder.

 

Øyvind Larsen bistod Norsk olje og gass i strategiarbeidet i perioden 2013-2015 på en fremragende måte. Han var av avgjørende betydning for at vår strategi 2015 – 2017 ble en suksess. 

Knut Thorvaldsen – Viseadministrerende direktør – Norsk olje & gass

 

Sigurd gjennomførte strategiprosessen på en ny måte som var engasjerende, og som jeg er overbevist om skapte en forståelse for hva vi som selskap gjør og hvorfor vi gjør det. Metodene, engasjementet og fleksibiliteten til Sigurd var avgjørende for utfallet.
Per Romell – Salgssjef – Rekom AS