Frokostseminar 21. september: Strategi og ledelse er den viktigste forklaringen til gode resultater

Invitasjon til gratis frokostseminar

Vil du lære mer om hva som skaper gode resultater? En stor internasjonal undersøkelse viste at forskjellen på gode og dårlige ledere utgjorde hele 39,8 prosent på bunnlinjen.

Vår erfaring er at organisasjoner og bedrifter som jobber bevisst med strategi og ledelse skaper betydelig bedre resultater over tid. Dette støttes også av internasjonal forskning – blant annet kan organisasjoner og bedrifters evne til å skape gode resultater over tid forklares med 4 bestemte lederegenskaper.

Vi ser at gode strategier som blir etterlevd skaper både engasjerte medarbeidere og solide resultater. Kjernen i ledelse er å kontinuerlig tilpasse organisasjonens eller bedriftens strategi til endringer i omgivelsene, og skape et engasjement for strategien blant ansatte.

Vårt ønske er å gi deg påfyll i en travel lederhverdag gjennom å dele noen av våre erfaringer og tanker. Samtidig vil du få konkrete verktøy som kan benyttes i hverdagen.

Påmelding: Klikk her for påmelding (eller via info@www.kgl.no)
Tid: Onsdag 21. september kl. 08.00-10.00
Sted: Quality Hotel Pond (Forus)
Antall plasser: Begreset antall plasser

Om Koksvik Grayston & Larsen AS