Seminar 27. april: Skap engasjement og resultat gjennom lederskap

”Helt” lederskap skaper engasjement og resultater!
En undersøkelse fra HR Norge/TNS Gallup viser at flere hundre tusen arbeidstakere bare trekker på skuldrene av lederens evne til å motivere, lytte til innspill og sette klare mål.

Hvilke typer lederadferd har best effekt på engasjement og det å skape resultater?
Øyvind Larsen og Alf Koksvik fra KGL (Koksvik Grayston & Larsen) vil gå i dybden på noen lederadferder som forklarer en stor del av resultatvariasjonen mellom organisasjoner (både private og offentlige).

I tillegg vil Inge Brigt Aarbakke, CEO i Aarbakke AS, fortelle om hvordan de benytter ledelse og engasjement som et middel for å skape resultater.

Ønsker du å lære mer om hvordan din bedrift kan skape engasjement og resultater gjennom lederskap er du velkommen til vårt seminar.

Dato: 27. april 08.00 – 10.00 ( Kaffe og registrering fra kl. 08.00 – 08.30 )

Sted: Hanabryggene Teknologisenter, Sandnes

Klikk her for å melde deg på KGL sitt seminar.