skip to Main Content

”Helt” lederskap skaper engasjement og resultater!
En undersøkelse fra HR Norge/TNS Gallup viser at flere hundre tusen arbeidstakere bare trekker på skuldrene av lederens evne til å motivere, lytte til innspill og sette klare mål.

Hvilke typer lederadferd har best effekt på engasjement og det å skape resultater?
Øyvind Larsen og Alf Koksvik fra KGL vil gå i dybden på noen lederadferder som forklarer en stor del av resultatvariasjonen mellom organisasjoner (både private og offentlige).

Ønsker du å lære mer om hvordan din bedrift kan skape engasjement og resultater gjennom lederskap er du velkommen til vårt seminar.

Dato: Etter behov