skip to Main Content

Kjernen i strategi

Strategi dreier seg om at vi forstår hva som påvirker lønnsomheten i en bransje og hvordan den enkelte virksomhet velger ulike posisjoner i et marked slik at en maksimerer sin lønnsomhet.

Forståelsen av bransjen/markedet (konkurransekrefter) avgjør hvor i markedet virksomheten bør konkurrere, mens forståelse av bedriftens strategiske ressurser (konkurransefortrinn) avgjør hvordan virksomheten bør konkurrere.

Vår erfaring er at de fleste virksomheter har mål og planer, men få har en strategi som sier noen om hvordan virksomheten blir oppfattet som unik, hvordan de oppnår et konkurransefortrinn, og hvordan de beholder konkurransefortrinnet over tid.