skip to Main Content

Internasjonale studier viser at styremedlemmer mangler vesentlig kompetanse for å kunne bidra med reell verdiskapning i styrerommet.

En studie presentert i Harvard Business Reviev avdekket blant annet at:

  • bare16 prosent av styremedlemmer forstår dynamikken i den bransjen selskapet opererer i
  • så få som 22 prosent kunne beskrive hvordan selskapet genererer verdier
  • bare 34 prosent kunne forklare strategien til selskapet

Les mer på Harvard Business Review