skip to Main Content

Når var siste gang din ledergruppe satte av tid til å utvikle samhandlingen i teamet? 

Ledergruppen er ansvarlig for implementering av virksomhetens strategi, noe som krever god koordinering og samhandling blant ledergruppens medlemmer for å utnytte ressursene de besitter optimalt.

Vår erfaring er at ledergrupper har et enormt potensiale som dessverre ofte ikke realiseres. De fleste ledergrupper med respekt for seg selv oppgir at de er opptatt av å utvikle sin egen organisasjon for å være konkurransedyktige, men de fleste glemmer at de som sitter på toppen av organisasjonen også må utvikle seg for at virksomheten som helhet skal være konkurransedyktig også i fremtiden.

Ønsker du å vite mer tar du kontakt med Øyvind Larsen eller Alf Koksvik.