skip to Main Content

Lederskapsarenaen er et lederutviklingsprogram som kombinerer individuell ledertrening og kompetanseutvikling gjennom et strukturert utviklingsprogram/materiale. Formålet med programmet er å gjøre deg som leder i bedre stand til å levere på strategien til enheten du leder.

Vi arbeider langsiktig (8-10 mnd) med deltakeren som får en dedikert personlig ledertrener i perioden. Deltakeren får et omfattende og gjennomarbeidet materiale å jobbe med mellom møtene med ledertreneren.

Hovedfokus i utviklingsprogrammet:

  • Her & nå
  • Mål & veien dit
  • Motivasjon & inspirasjon
  • Kommunikasjon & relasjon
  • Lederskap & innflytelse
  • Prioritering & delegering
  • Mål & Handlingsplan
  • Min lederskapsarena