Emily Halvorsen, styremedlem i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) nasjonalt, fylkeskoordinator i FNF Rogaland

27. juni 2016

FNF LOGO

Jeg kjenner godt til prinsipper for strategisk planlegging fra før men lærte mye nytt om hvilken funksjon og utfordringer styrer og styremedlemmer har.

Sigurd bruker egen lokal erfaring og kunnskap i spedd teori og casestudier, og har pedagogiske evner som jeg håper langt flere får oppleve. Selv, vil jeg ikke nøle med å ta flere kurs og seminarer fra dem og ser fram til nye tilbud, ikke bare om styrearbeid.