Karmøy kommune Oppvekst og kultur (etatsdirektør)

8. juni 2016

Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune har siden 2010 vært på en spennende og lærerik utviklingsreise sammen med Øyvind. Reisen startet med coachingkurs for skoleledere, og utviklet seg til et bredt og langsiktig utviklingsløp for alle ledere i etaten.  Øyvind har bidratt med ekstern veiledning og støtte både til etatens ledergruppe og alle enhetslederne.  Det unike med dette samarbeidet har vært muligheten for læring og refleksjon parallelt med konkret planlegging og gjennomføring av strategiarbeidet.