Leder og teamutvikling
Vi bistår ledere, team og organisasjoner i privat og offentlig sektor
Fortell meg mer

Hva gjør vi?

Organisasjoner med kontinuerlig fokus på strategi og utvikling av velfungerende ledere skaper betydelig mer verdier enn sine konkurrenter.

KGL

KGL bistår ledere, team og organisasjoner i privat og offentlig sektor innen strategi og lederskap.

Vårt formål - å bidra til at bedrifter og organisasjoner utvikler seg og skaper merverdi for sine kunder, brukere, ansatte og eiere.

Hvem jobber vi for? - Klikk her


Paradokset!

Et økende antall studier viser at organisasjoners evne til å utvikle ledere med både strategisk og ledelsesmessig kompetanse er helt avgjørende for å vinne i et stadig tøffere konkurranseklima. For offentlige virksomheter er ikke bildet særlig annerledes, strategisk forståelse og lederskapskompetanse er helt avgjørende, men det er andre mekanismer som gjelder for å maksimere verdiskapingen for samfunnet.

Organisasjoner med gode strategiske ledere skaper over tid 39,8 % mer verdi enn virksomheter med ledere uten den nødvendige kompetansen.

Paradokset - Hvorfor er det så få toppledere som har fokus på å utvikle sterke strategiske ledere?

En internasjonal studie viste at bare:

  • 4,3 % av topplederne rangerte organisasjonens lederutvikling som veldig effektiv!
  • I den samme studien var det 7,9 % som rangerte eget lederskap som veldig effektivt!


Ønsker du å vite mer om hvordan din organisasjon kan skape mer verdi? - klikk her

Teamet

KGL

Les mer

Alf Koksvik

alf@kgl.no / 934 36 756

Les mer

Øyvind Larsen

oyvind@kgl.no / 458 09 260

Hva sier våre kunder?

default image

Sigurd gjennomførte strategiprosessen på en ny måte som var engasjerende, og som jeg er overbevist om skapte en forståelse for hva vi som selskap gjør og hvorfor vi gjør det. Metodene, engasjementet og fleksibiliteten til Sigurd var avgjørende for utfallet.

Per Romell - Salgssjef - Rekom AS 8. juni 2016