skip to Main Content

Hva gjør vi?

Organisasjoner med kontinuerlig fokus på strategi og utvikling av velfungerende ledere skaper betydelig mer verdier enn sine konkurrenter.

KGL bistår ledere, team og organisasjoner i privat og offentlig sektor innen strategi og lederskap.

Vårt formål – å bidra til at bedrifter og organisasjoner utvikler seg og skaper merverdi for sine kunder, brukere, ansatte og eiere.

StockSnap_Y2AHVPYB51

Lederutvikling

Virksomheter med gode ledere skaper betydelig bedre resultater – Enkelte studier viser en effekt på nesten 40 % – Hvorfor er det da så få virksomheter som jobber systematisk med utvikling av sin lederkompetanse?
Les mer

Startup Stock Photos

Lederteamutvikling

Alle virksomheter må utvikle seg for å opprettholde konkurransekraften. endringer kommer stadig hyppiggere og forventninger fra kunder blir stadig mer krevende i forholde seg til.
Les mer

strategy

Strategiutvikling

Strategi dreier seg om å forstå hva som påvirker lønnsomheten i en bransje og hvordan den enkelte virksomhet kan velge ulike posisjoner i et marked for å maksimere sin lønnsomhet.
Les mer

Noen av våre kunder

Alf har vært en viktig brikke i min karriere som skiskytter. Han har lederegenskaper som er unike, og alle som vil bli bedre i det de gjør, vil kunne hente noe ved å samarbeide med Alf.

Ole Einar Bjørndalen 8. juni 2016

Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune har siden 2010 vært på en spennende og lærerik utviklingsreise sammen med Øyvind. Reisen startet med coachingkurs for skoleledere, og utviklet seg til et bredt og langsiktig utviklingsløp for alle ledere i etaten.  Øyvind har bidratt med ekstern veiledning og støtte både til etatens ledergruppe og alle enhetslederne.  Det unike med dette samarbeidet har vært muligheten for læring og refleksjon parallelt med konkret planlegging og gjennomføring av strategiarbeidet.

Karmøy kommune – Oppvekst og kultur (etatsdirektør) 8. juni 2016

Alf jobber veldig strukturert og systematisk. Han har evnen til å prioritere det som er viktig for å nå et mål. Disse egenskapene, kombinert med metodikken i Lederskapsarenaen, gjør Alf velegnet for å trene ledere.

Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettsjef i Olympiatoppen 10. juni 2016