skip to Main Content

Lederutviklingsprogram

KGL har lang og bred erfaring med lederutvikling fra virksomheter i ulike bransjer.

Lederutvikling er dessverre stort sett forbeholdt ansatte i større organisasjoner som har kompetanse, kapasitet og ressurser til å gjennomføre interne lederprogrammer.

Forskning viser at små og mellomstore bedrifter har mye igjen for å investere i utvikling av lederkompetanse. KGL ønsker å gi mindre selskaper muligheten til å utvikle sine ledere på samme måte som større selskaper uten å måtte gjøre store investeringer.

Vi har utviklet et åpent program som tar utgangspunkt i den enkelte leders utfordringer. Lederprogram vil utvikle deg som leder med fokus på individ / team /organisasjon, gi deg en mulighet til å bygge nettverk med andre ledere og få energipåfyll til å takle en krevende leder hverdag.

 

Vi vil bidra med gode prosesser og effektive verktøy som sikrer din læring – og som er relevante i din lederhverdag!

1. samling: 

Bevisstgjør og forstå dine styrker for å nå dine mål!
• Hva kjennetegner en god leder
• Hvordan utgjør du en forskjell
• Forstå egne styrker og preferanser
• Finn din «Developmental Edge»
• Utform egen utviklingsplan

 

2. samling: 
Håndter dine samarbeidsarenaer på en effektiv måte
• Hva kjennetegner et godt team
• Utform din lederskapsarena og håndter den effektivt
• Effektiv kommunikasjon basert på dine styrker
• Måle/vurdere og utvikle eget team

 

3. samling: 
Led endringer og skap verdier gjennom målrettet arbeid
• Hva kjennetegner en god organisasjon
• Hvordan lede endring
• Hvordan skape verdier gjennom
målrettet arbeid – fra ambisjon
til handling
• Utform eget strategikart

 

 

Noen tilbakemeldinger fra deltakere på våre lederutviklingsprogram:

«Godt gjennomtenkt opplegg med gode konsulenter»
Avdelingsleder i finansselskap

«Det var en givende samling, spesielt arbeidet i læringsgruppen med min ledelsessituasjon, åpenheten og diskusjonen der. Konsulentene var også meget dyktige!»
Leder i et oljeserviceselskap

«Programmet/læringen knyttes så sterkt opp til faktisk arbeidssituasjon»
Leder i en entreprenørvirksomhet

«Takk for et strålende opplegg i dag! Svært nyttig!»
Avdelingsleder i oljeserviceselskap

«Profesjonelt fra A til Å!»
Avdelingsleder i en internasjonal bank

«Takk for meget gode presentasjoner og diskusjoner i dag – dere berørte mange interessante punkter på en troverdig måte som jeg tror de fleste i salen kjente seg igjen i!»
CFO i et oljeserviceselskap

«Den praktiske tilnærmingen i programmet var svært bra (spesielt i forhold til en del andre lederseminarer jeg har deltatt på tidligere)»
Avdelingsleder i en norsk regionalbank